Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Fisija

Nuklearna reakcija cijepanja jezgre atoma na dva dijela (fisijski produkti ili fragmenti) pri čemu se oslobađa velika količina toplinske energije. Kod nekih teških jezgara (jezgre s velikim atomskim brojem) fisija se odvija spontano, kao oblik radioaktivnog raspada (Pu240). No, najčešće se pod pojmom fisije smatra raspad pobuđene jezgre na dva dijela. Jezgru u pobuđeno stanje dovodi uhvat (apsorpcija) neutrona. Stanje pobuđenosti najlakše je postići kod jezgara U233, U235, Pu239 i Pu241. više informacija dostupno na stranici 'Fisija'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL