Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Maseni broj

Maseni broj je zbroj broja protona i neutrona u jezgri atoma. Naziva se i nukleonski broj. Oznaka A. Uobičajeno je da se maseni broj piše kao gornji indeks ispred oznake elementa X, dok se atomski broj Z označava donjim indeksom. Npr. za nuklid 23892U nukleonski broj je 238 (jezgra tog nuklida se sastoji od 92 protona i 146 neutrona)

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL