Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Nadkritičnost

Fizikalni sistem, koji sadrži fisibilni materijal, naziva se nadkritičnim ako ostvaruje samoodržavajuću lančanu fisijsku reakciju (koja raste eksponencijalno u vremenu) bez prisutnosti vanjskog izvora neutrona.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL