Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Plutonij

Transuranski radioaktivni element rednog broja 94, simbol Pu. U prirodi ga ima samo u tragovima, ima 20 izotopa od kojih su najvažniji fisibilni izotopi 239Pu i 241Pu. 239Pu nastaje uhvatom neutrona na 238U. Koristi se kao gorivo u nuklearnim reaktorima (MOX) i za izradu nuklearnog oružja (obogaćenje 239Pu 93%). Prva nuklearna bomba, aktivirana u sklopu 'Trinity' testa, imala je jezgru od plutonija. Vrijeme poluraspada 239Pu je 24110 godina. Jako je radiotoksičan, a u tijelu se akumulira u kostima.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL