Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Transurani

Kemijski elementi čiji je atomski broj veći od atomskog broja uranija (92). Utvrđeno je postojanje 25 transurana s atomskim brojevima 93 do 118. Grupu aktinida tvore 11 transurana s atomskim brojem od 93 do 103: neptunij (Np, atomski broj 93), plutonij (Pu, 94), americij (Am, 95), curij (Cm, 96), berkelij (Bk, 97), californij (Cf, 98), einsteinij (Es, 99), fermij (Fm, 100), mendelevij (Md, 101), nobelij (No, 102) i lawrencij (Lr, 103). Grupu transaktinida ili superteških atoma čine transurani čiji je atomski broj od 104 do 118: rutherfordij (Ru, atomski broj 104), dubnij (Db, 105), seaborgij (Sg, 106), bohrij (Bh, 107), hassij (Hs, 108), meitnerij (Mt, 109), darmstadtij (Ds, 110), roentgenij (Rg, 111). Elementi s atomskim brojem od 112 do 118 potvrđeni su no još nisu dobili oficijelna imena i oznake. Svi su transuranijski elementi radioaktivni s relativno kratkim vremenom poluraspada, tako da ih (osim malih količina neptunija i plutonija) nema u prirodi. Transurani nastaju u nuklearnom reaktoru i u nuklearnim eksplozijama. Transurani se mogu proizvesti korištenjem akceleratora čestica tako da se odgovarajuće jezgre bombardiraju snopom iona ubrzanih u akceleratoru do značajnih brzina. Djelovanjem sporih neutrona svi su transurani podložni reakciji nuklearne fisije.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL