Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
CANDU reaktor

Teškovodni reaktor s prirodnim uranom kao gorivom razvijen u Kanadi, akronim engleskog naziva CANada Deuterium Uranium, specifično za taj tip reaktora je da nema tlačne posude već je gorivo unutar tlačnih cijevi oko kojih se nalazi moderator pod niskim tlakom. Prednost CANDU reaktora je da nema potrebe za obogaćivanjem goriva a nedostatak je potreba za teškom vodom. više informacija dostupno na stranici 'Nuklearni reaktori/elektrane'

Centrifuga

Valjak koji se okreće velikom brzinom da bi se djelovanjem centrifugalne sile odvojilo komponente plina malo različitih atomskih masa. U nuklearnoj tehnologiji rotiranjem valjka koji sadrži plin uranov heksafluorid (UF6) dolazi do razdvajanja komponenti koje sadrže nuklide U235 i U238. Mnogostrukim ponavljanjem tog postupka može se povećatio udio U235. više informacija dostupno na stranici 'Obogaćivanje urana'

Čerenkovljevo zračenje

Svjetlost s maksimalnim intenzitetom u plavom dijelu spektra koje nastaje kada se nabijena čestica giba u prozirnom mediju s brzinom koja je veća od brzine svjetlosti u tom mediju.

Ciklotron

Ciklotron (izumitelj E. O. Lawrence, 1932.) je tip akceleratora nabijenih čestica, u kojem se one kreću po spiralnoj stazi, postepeno povećavajući polumjer staze kretanja s povećanjem brzine. Gibanje nabijenih čestica koje se ubrzavaju odvija su unutar dva malo razmaknuta šuplja poluvaljka (zvanih D-ovima zbog sličnosti s velikim slovom D), unutar kojih djeluje okomita magnetska indukcija uzrokujući savijanje staze čestice u kružni oblik. U razmaku između šupljih poluvaljaka djeluje razlika električnog potencijala koja ubrzava čestice. U položaju maksimalnog polumjera staze čestica, gdje je potrebno izvaditi njihov snop kako bi ga upotrijebili za eksperiment, analizu, ozračivanje mete i sl. smještene su otklonske ploče koje mijenjaju kružnu putanju u tangencijalnu, usmjeravajući čestice u izlazni kanal.

Cirkaloj

Legura metala cirkonija s manjim udjelima kositra, željeza, kroma i nikla. Zbog malog udarnog presjeka za apsorpciju neutrona dvije se vrste cirkaloja, Cirkaloj-2 i Cirkaloj-4(ne sadrži nikal) koriste za izradu košuljica gorivnih štapova u reaktoru.

Comptonsko raspršenje

Raspršenje fotona (γ zrake) na slobodnom elektronu uz promjenu (smanjenje) energije fotona i predaju razlika energije izlaznog i ulaznog fotona elektronu (odbijanje elektrona).

Curie

Stara jedinica za aktivnost radioaktivne tvari, oznaka Ci, definirana je kao aktivnost jednog grama radija, s zakonskom jedinicom aktivnosti Bq povezana je relacijom 1 Ci = 3,7•1010 Bq, jedinica je dobila ime u čast francuskih fizičara Pierra i Marie Curie.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL