Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Centrifuga

Valjak koji se okreće velikom brzinom da bi se djelovanjem centrifugalne sile odvojilo komponente plina malo različitih atomskih masa. U nuklearnoj tehnologiji rotiranjem valjka koji sadrži plin uranov heksafluorid (UF6) dolazi do razdvajanja komponenti koje sadrže nuklide U235 i U238. Mnogostrukim ponavljanjem tog postupka može se povećatio udio U235. više informacija dostupno na stranici 'Obogaćivanje urana'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL