Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Cirkaloj

Legura metala cirkonija s manjim udjelima kositra, željeza, kroma i nikla. Zbog malog udarnog presjeka za apsorpciju neutrona dvije se vrste cirkaloja, Cirkaloj-2 i Cirkaloj-4(ne sadrži nikal) koriste za izradu košuljica gorivnih štapova u reaktoru.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL