Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Elektron

Elementarna čestica mase 9,1093897•10-31 kg, odnosno 0,005486 atomskih jedinica mase (0,511 MeV) i negativnog električnog naboja e koja je sastavnica atoma (elektronskog omotača). Slobodni elektron je stabilan. više informacija dostupno na stranici 'Atomska struktura tvari

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL