Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Hladilac

Sredstvo koje se koristi u nuklearnim reaktorima za hlađenje jezgre reaktora. Osnovna zadaća mu je da toplinsku energiju oslobođenu procesom fisije u nuklearnom gorivu preda sekundarnom krugu u kojem se ta toplinska energija transformira u mehaničku, pa zatim u električnu energiju. Za tlakovodne reaktore (PWR i BWR) to je obična voda, za teškovodne reaktore (CANDU) to je teška voda, a za brze reaktore to je tekući metal. Postoje i u plinovitoj formi – helij, CO2, vodena para i zrak. više informacija dostupno na stranici Nuklearni reaktori/elektrane

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL