Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Laka voda

Kemijski spoj sastavljen od dva atoma vodika i jednog atoma kisika (H2O), obična voda. U nuklearnoj tehnologiji koristi se kao hladilac i moderator kod lakovodnih reaktora.

Lančana reakcija fisije

Samoodržavajući proces fisije atoma urana i plutonija praćen emisijom neutrona koji nastavljaju proces fisije bez unošenja dodatnih neutrona. Uvjeti za samoodržavajuću lančanu reakciju su ispunjeni ako se početni broj neutrona sadržan u sustavu ne smanjuje u vremenu, što je ekvivalentno zahtjevu da generacija novih neutrona nadoknađuje gubitak starih.

LOCA

Nesreća gubitka hladioca u nuklearnoj elektrani; akronim engleskog naziva Loss Of Coolant Accident. To je najveći mogući predviđeni kvar nuklearne elektrane kod kojeg dolazi do loma primarnog cjevovoda, naglog gubitka hladioca i otkrivanja jezgre reaktora. Sigurnosni projekt nuklearne elektrane uzima u obzir tu mogućnost te su u primarni krug priključeni pomoćni sigurnosni sistemi koji bi u slučaju takve nesreće zaštitili jezgru reaktora od oštećenja.

LWR

Lakovodni reaktor, oznaka za običnom vodom moderirane i hlađene reaktore, akronim engleskog naziva Light Water Reactor. Objedinjuje dva osnovna tipa: tlakovodni reaktor (PWR) i reaktor s kipućom vodom (BWR). Lakovodni reaktori danas u svijetu čine glavninu reaktora u pogonu.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL