Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
QF

Faktor kvalitete kojim se množi apsorbirana doza i tako se dobiva ekvivalentna doza zračenja. Faktor kvalitete opisuje biološku djelotvornost nekog zračenja. Uveden je jer neki tipovi zračenja (npr. α-zrake) više oštećuju tkivo od drugog tipa zračenja iako im je apsorbirana doza jednaka. Vrijednosti faktora kvalitete su od 1 – 20. Rendgensko, beta i gama zračenje imaju faktor kvalitete 1, protoni i alfa zračenje 10, dok je Q faktor teškog ionskog zračenja 20.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL