Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Udarni presjek

Mjera vjerojatnosti pojavljivanja nuklearne reakcije koja ima dimenziju površine, a može se interpretirati kao efektivna površina presjeka jezgre mete koju pogađa upadna čestica. Zakonska jedinica je 1 m2, dozvoljena je i praktična jedinica 1 barn (b), 1 b = 10-28 m2

Uran

Prirodni radioaktivni element rednog broja 92, simbol U. Pripada grupi elemenata pod imenom aktinidi. Prirodni uran sastoji se od izotopa 234U, 235U i 238U čiji su težinski udjeli 0,0058%, 0,711% i 99,284%. Izotop 235U jedini je prirodni fisibilni izotop. Koristi se kao gorivo u nuklearnim reaktorima.

Uranov heksafluorid

Uranov spoj (UF6) koji se koristi kao međuprodukt u pripremi goriva za nuklearne reaktore. Dobiva se konverzijom iz žutog kolača (U3O8). U normalnim uvjetima je u čvrstome stanju, a na temperaturi od 56°C u plinovitom, te je stoga pogodan za korištenje u procesima obogaćivanja urana.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL