Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Zakašnjeli neutroni

Zakašnjeli neutroni su oni fisijski neutroni koji nastaju nakon fisije radioaktivnim raspadom fisijskih produkata. Udio zakašnjelih neutrona u ukupnom broju fisijskih neutrona za U235 je oko 0,65%, no usprkos njihovom malenom udjelu, oni igraju vrlo važnu ulogu u kontroli rada nuklearnih reaktora.

Zakočno zračenje

Elektromagnetsko zračenje koje nastaje pri ubrzavanju i usporavanju električki nabijenih čestica. Spektar energija emitiranog zračenja proteže se od nule do maksimalne vrijednosti koja je određena kinetičkom energijom nastale čestice. Gubitak energije čestice zbog zakočnog zračenja proporcionalan je s kvadratom rednog broja Z apsorbera i energijom čestice E. Do zakočnog zračenja dolazi kada je energija čestice jako velika u odnosu na energiju mirovanja čestice. Taj je uvjet ispunjen uglavnom za elektrone.

Zatrovanje reaktora ksenonom

Smanjenje reaktivnosti reaktora zbog velike apsorpcije neutrona na izotopu ksenona Xe135. Taj izotop nastaje direktno kao jedan od fisijskih produkata, ali i kao produkt beta raspada dva druga fisijska produkta, telura Te135 i joda I135, koji mu u lancu raspada prethode. Pri konstantnoj gustoći fluksa neutrona uspostavljene su ravnotežne koncentracije izotopa joda I135 i izotopa ksenona Xe135. Međutim, pri naglom zaustavljanju rada reaktora (prestanku fisija) prestaje produkcija fisijskih produkata. Izotop joda I135 čije je vrijeme poluraspada 6,57 sati (kraće od vremena poluraspada izotopa ksenona Xe135 koje iznosi 9,2 sata), raspadat će se u izotop ksenona Xe135 brže nego što će se izotop ksenona Xe135 raspadati u izotop cezija Cs135, te će doći do povećane koncentracije izotopa ksenona Xe135. To onemogućuje brzo ponovno uspostavljanje rada reaktora, traži intervencije operatera, odnosno čekanje da se koncentracija ksenona spusti na razinu koja omogućuje daljnji rad reaktora.

Žuti kolač

Koncentrat urana koji sadrži 70-80 % urana u obliku amonijevog ili natrijevog diuranata i primjese ovisne o postupku prerade uranske rude. Ime je dobio zbog intenzivno žute boje koncentrata kod ranije korištenih postupaka prerade uranske rude. Boja žutog kolača dobivenog modernim postupcima prerarade je smeđa ili crna. Koristi se kao međuprodukt u pripremi urana kao goriva za nuklearne reaktore.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL