Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Visoko radioaktivni otpad

Prema klasifikaciji radioaktivnog otpada definiranoj Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 44/2008) visoko radioaktivni otpad je onaj čija je toplinska snaga iznad 2 kW/m3 i koncentracija aktivnosti iznad granica za kratkoživući radioaktivni otpad. Toplinska snaga od 1 kW/m3 odgovara približno aktivnosti od 5,0•104 TBq/m3. Karakteristična su dva tipa visoko radioaktivnog otpada: istrošeno nuklearno gorivo te ostaci reprocesiranja bilo u izvornom tekućem stanju ili u stabilnom stanju nastalom njihovom obradom (vitrifikacijom).

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL