Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Vitrifikacija

Fizikalni postupak stabilizacije visoko radioaktivnog otpada miješanjem s tekućim borosilikatnim staklom u inertnu formu koja neće degradirati kroz duži vremenski period. Nakon hlađenja produkti visoko radioaktivnog otpada vezani su u netopivu staklenu matricu koja se može sigurno odlagati.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL