Teme

Da li ste znali?

Ruka

Prva rentgenska slika - ruka gospođe Rontgen.

Snimak

Rentgenska slika ljudskog tijela napravljena u 19. stoljeću

Tražilica

Primjena zračenja

Zračenje i radioaktivni izotopi našli su vrlo široku primjenu u medicini, industriji, te u znanstvenim i tehnološkim istraživanjima.

Zračenje i radioaktivni izotopi koriste se u medicini za otkrivanje bolesti (dijagnostika) i liječenje (terapija) raka. Korištenjem X-zraka iz rentgenskih aparata mogu se dobiti slike različitih organa i tkiva ljudskog tijela koje pomažu liječnicima u postavljanju dijagnoza. Različite vrste zračenja koriste se za uništavanje tkiva tumora ili vanjskim ozračivanjem (teleterapija) ili unutarnjim ozračivanjem stavljanjem izvora zračenja u tumorsko tkivo (brahiterapija).

Slike vratne kralježnice dobivene modernim rentgenskim aparatima
Vanjsko ozračivanje tzv. "Kobaltnom bombom"

Primjena zračenja u industriji i istraživanjima može se kategorizirati u sljedeća četiri tipa:

  • zračenje se koristi kao obilježavač
  • karakteristike zračenja se mijenjaju prolazom kroz materijal
  • karakteristike materijala se mijenjaju prolazom zračenja
  • zračenje se koristi kao izvor energije.

Primjene u kojima se zračenje koristi kao obilježavač uključuju: otkrivanje mjesta curenja cijevi, mjerenje načina i brzine protoka fluida, praćenje različitih materijala, istraživanje metabolizma, ispitivanje mehanizama kemijskih reakcija, ispitivanju istrošenosti i korozije, određivanje starosti predmeta i određivanje visokih temperatura metalnih površina.


Ispitivanje korozije X-zračenjem.

Primjene u kojima se koristi da se karakteristike zračenja mijenjaju prolazom kroz materijal uključuju: mjerenje gustoće, mjerenje debljine sloja, mjerenje razine tekućine u zatvorenim spremnicima, ispitivanje kvalitete varova, otkrivanje plastičnih eksploziva, istraživanje nalazišta nafte, detektiranje šupljina u materijalu, utvrđivanje nečistoća i elemenata u tragovima, ispitivanje kvalitete odljeva, otkrivanje defekata u materijalu, te detektore dima.


Slika unutrašnjosti fotoaparata dobivena neutronskim ozračenjem


Slika unutrašnjosti fotoaparata dobivena X ozračenjem

Primjene u kojima se koristi da se karakteristike materijala mijenjaju prolazom zračenja uključuju: konzerviranje hrane, bakterijska sterilizacija, modifikacija polimera, kontrola insekata, istraživanje bioloških mutacija i katalitičko djelovanje zračenja na kemijske reakcije.Raspadom radioaktivnog nuklida oslobađa se energija koja se apsorpcijom emitiranog zračenja u okolnom mediju pretvara u toplinu tako da se spremnik koji sadrži odgovarajući radioaktivni Glossary Link nuklid može koristiti kao izvor toplinske energije. Ugradnjom uređaja koji direktno pretvara toplinsku energiju u električnu spremnik postaje generator električne energije. Takvi toplinski i električni generatori na bazi radioaktivnih izotopa koriste se u istraživanjima svemira.

Inspekcija vara X-zračenjem
Ispitivanje kvalitete betona X-zračenjem