Teme

Tražilica

Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Nedavno je s radom započeo novi informativni portal na hrvatskom jeziku radioaktivniotpad.org s radiokativnim otpadom i njegovim sigurnim zbrinjavanjem kao primarnom temom:

"Kao zemlja članica Europske Unije Republika Hrvatska ima obvezu, uspostaviti Nacionalni program za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenog nuklearnog goriva (ING). U Republici Hrvatskoj RAO je nastao tijekom 60-godišnje primjene izvora ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti, vojnoj i javnoj uporabi. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu sanirati lokacije na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali za koje je potreban kontinuirani regulatorni nadzor i fizički preuzeti i zbrinuti polovicu RAO-a i ING-a koji se trenutačno skladište u NEK-u (u skladu sa Zakonom)."

Istaknuti biolozi podupiru intenzivniju izgradnju nuklearnih elektrana

Prema pisanju časopisa „The Independent“ koje prenosi i „Jutarnji list“ 65 uglednih biologa u Velikoj Britaniji potpisalo je otvoreno pismo kojim pozivaju na intenzivniju izgradnju nuklearnih elektrana kao dio globalne strategije za zaštitu okoliša i divljih životinja. Pismo bi u veljači 2015. godine trebalo biti objavljeno u prestižnom znanstvenom časopisu „Conservation Biology“. U pismu se ističe da se mora početi koristiti cijeli spektar dostupnih izvora električne energije, uključujući nuklearne elektrane, umjesto fosilnih goriva kako bi svijet imao šanse umanjiti ozbiljne posljedice globalne promjene klime. Nadalje znanstvenici naglašavaju kako je nuklearna energija jedan je od najmanje štetnih izvora energije po okoliš i kako „zeleni pokreti“ moraju prihvatiti porast nuklearne energije želimo li izbjeći opasnosti od klimatskih promjena.

EBRD donijela odluku o dodatnom financiranju sarkofaga u Černobilu

Sarkofag u ČernobiluEuropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) donijela je odluku da će sa 350 milijuna EUR-a financirati dovršetak projekta izgradnje novog sigurnosnog sarkofaga Černobilskog reaktora teško oštećenog u nesreći 1986. godine. Ukupan trošak izgradnje procijenjuje se na 2,15 milijardi EUR-a, a u ovom trenutku nedostaje oko 615 milijuna EUR-a za zatvaranje financijske konstrukcije. Očekuje se da će 165 milijuna EUR-a osigurati G7/Europska komisija, a 100 milijuna EUR-a bi trebali osigurati ostali donatori. Ukoliko ostali donatori ne osiguraju očekivanih 100 milijuna EUR-a, EBRD se obvezao pokriti razliku.

Prijedlog nove francuske energetske strategije

Nuklearna elektrana FessenheimU lipnju je francuska vlada objavila prijedlog nove energetske strategije kojom se limitira ukupna instalirana snaga u nuklearnim postrojenjima na postojećih 63,2 GWe. Također se predviđa da će do 2025. godine udio nuklearne energije u ukupno proizvedenoj električnoj energiji biti ograničen na 50%. Prijedlogom se povećavaju i ovlasti nuklearnog administrativnog organa - Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Osim u području nuklearne energije, strategija postavlja i vrlo ambiciozne ciljeve u području smanjenja emisije CO2, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, kao i uporabe električnih vozila. Francuska ministrica energetike Ségolène Royal izjavila je: „Ne napuštamo nuklearnu energiju – to nije odluka koju donosimo. Upravo zahvaljujući nuklearnoj energiji ovu energetsku tranziciju možemo napraviti na miran način.“
Prva direktna posljedica nove strategije mogla bi se osjetiti 2016. godine kada je planirano puštanje u pogon treće jedinice u Nuklearnoj elektrani Flamanville, novog Glossary Link EPR reaktora. Prema odredbama nove strategije to bi zahtijevalo zatvaranje barem jednog starog reaktora, vjerojatno Nuklearne elektrane Fessenheim, najstarije nuklearne elektrane u Francuskoj.