Teme

Tražilica

Porast podrške izgradnji novih nuklearnih elektrana u Velikoj Britaniji

Prema posljednjem ispitivanju javnog mnijenja provedenog od strane Nuclear Industry Association (NIA) 45% ispitanika podržava izgradnju novih nuklearnih elektrana, što je porast od 10% u odnosu na stanje prije desetak godina. Dvije trećine onih koji podržavaju izgradnju to čine da bi se smanjila ovisnost o ugljenu i nafti, zbog sumnje u samodostatnost energetske opskrbe Velike Britanije, kao i zbog pouzdanosti nuklearne energije kao opskrbljivača. Više od 80% onih koji se protive izgradnji novih nuklearnih elektrana to čine zbog nedostatka spoznaja o načinu na koji nuklearna industrija planira riješiti pitanje gospodarenja radioaktivnim otpadom. Anketa je obuhvatila 2015 odraslih ispitanika.

Kina proizvela vlastitu reaktorsku posudu za AP1000

Reaktorska tlačna posuda namijenjena drugoj AP1000 jedinici na lokaciji SanmenKineska kompanija China First Heavy Industries (CFHI) samostalno je pod nadzorom Westinghousea proizvela reaktorsku tlačnu posudu namijenjenu drugoj AP1000 jedinici na lokaciji Sanmen u istočnoj Kini. Tlačni test posude uspješno je proveden početkom lipnja. U svibnju je testiranje uspješno provedeno i na parogeneratoru namijenjenom istoj jedinici koji je također proizveden u Kini. Oba pothvata rezultat su ambicioznog plana Kine da je u skoroj budućnosti u stanju samostalno izgraditi AP1000 postrojenje. Ključnu ulogu u transferu znanja i tehnologije ima State Nuclear Power Technology Corporation (SNTPC), što je predviđeno ugovorom o izgradnji ukupno četiri AP1000 jedinice (na lokacijama Sanmen i Haiyang) sklopljenim s Westinghouseom 2007. godine.

Nuklearna elektrana Krško jedna je od najsigurnijih u Europi

NE KrškoIzvješće Europske komisije, objavljen 4.10.2012. godine, o rezultatima sigurnosnim i analiza rizika provedenih u svim europskim nuklearnim elektranama pokazuju da NE Krško spada u red najsigurnijih elektrana u Europi. Elektrane su ocjenjivane po jedanaest kriterija. Preporuka je Europske komisije da NE Krško provede unaprijeđenja odgovarajućih sustava po dva kriterija, no kako su te modifikacije već u planu NE Krško, Europska komisija zaključuje da plan treba ostvariti u razumnom vremenskom roku.

Rastu sumnje u odustajanje Japana od nuklearne energije

JapanOdluka Japana o odustajanju od nuklearne energetike do 2030 izgleda manje izvjesnom nakon rezolucije o novoj, dugoročnoj energetskoj strategiji. Iz ministarstva za energetska planiranja je rečeno da æe nacionalna energetska strategija Japana biti implementirana na vrlo "feksibilan" način, uz konstantne verifikacije i revizije. U rezoluciji se ne spominje nikakav vremenski okvir za gašenje nuklearnog programa, što se protumačilo kao znak da japanska vlada ozbiljno preispituje stajališta prema nuklearnoj energetici. Prema usvojenoj strategiji postojeći reaktori bi trebali "u principu" biti ugašeni nakon 40 godina rada, međutim japanski reaktori koji su u gradnji neće proizvoditi električnu energiju do 2020-ih. Ako se uzme u obzir cijena gradnje tipičnog tlakovodnog reaktora, za očekivati je da će japanska vlada u skoroj budućnosti imati velike financijske probleme u energetskom sektoru ako ti reaktori ne budu nikad bili u pogonu. Trenutne ankete pokazuju naklonost oko polovice Japanaca za odustajanje od nuklearne energetike.