Teme

Tražilica

Kina proizvela vlastitu reaktorsku posudu za AP1000

Reaktorska tlačna posuda namijenjena drugoj AP1000 jedinici na lokaciji SanmenKineska kompanija China First Heavy Industries (CFHI) samostalno je pod nadzorom Westinghousea proizvela reaktorsku tlačnu posudu namijenjenu drugoj AP1000 jedinici na lokaciji Sanmen u istočnoj Kini. Tlačni test posude uspješno je proveden početkom lipnja. U svibnju je testiranje uspješno provedeno i na parogeneratoru namijenjenom istoj jedinici koji je također proizveden u Kini. Oba pothvata rezultat su ambicioznog plana Kine da je u skoroj budućnosti u stanju samostalno izgraditi AP1000 postrojenje. Ključnu ulogu u transferu znanja i tehnologije ima State Nuclear Power Technology Corporation (SNTPC), što je predviđeno ugovorom o izgradnji ukupno četiri AP1000 jedinice (na lokacijama Sanmen i Haiyang) sklopljenim s Westinghouseom 2007. godine.