Teme

Tražilica

EBRD donijela odluku o dodatnom financiranju sarkofaga u Černobilu

Sarkofag u ČernobiluEuropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) donijela je odluku da će sa 350 milijuna EUR-a financirati dovršetak projekta izgradnje novog sigurnosnog sarkofaga Černobilskog reaktora teško oštećenog u nesreći 1986. godine. Ukupan trošak izgradnje procijenjuje se na 2,15 milijardi EUR-a, a u ovom trenutku nedostaje oko 615 milijuna EUR-a za zatvaranje financijske konstrukcije. Očekuje se da će 165 milijuna EUR-a osigurati G7/Europska komisija, a 100 milijuna EUR-a bi trebali osigurati ostali donatori. Ukoliko ostali donatori ne osiguraju očekivanih 100 milijuna EUR-a, EBRD se obvezao pokriti razliku.