Teme

Tražilica

Lagoona Beach

1966. godine dogodila se nesreća na energetskom brzom oplodnom reaktoru nuklearne elektrane Fermi I, lokacija Lagoona Beach u blizini Detroita, Michigan, SAD. Uzrok nesreće bio je mehanički kvar koji je doveo do blokiranja hlađenja dva rashladna kanala. Zbog smanjenog hlađenja došlo je do parcijalnog taljenja goriva i oštećenja 4 gorivna elementa. Aktivnost fisijskih produkata, koji su zbog oštećenja goriva iscurili u Glossary Link hladilac iznosila je 10.000 kirija. Nije bilo smrtno stradalih ni ozlijeđenih, niti je došlo do ispuštanja radioaktivnosti u okoliš. Nije bilo štetnog utjecaja na okoliš niti na okolno stanovništvo. Pouke nesreće ukazale su na potrebu provođenja pomne analize svih komponenti koje se ugrađuju u Glossary Link reaktor.

Nesreća se dogodila 5. listopada 1966. godine na na energetskom brzom oplodnom reaktoru nuklearne elektrane Fermi I u blizini Detroita, Michigan, SAD. Ta elektrana termičke snage 200 MW i električke snage 61 MW bila je jedina te vrste i trebala je poslužiti kao prototip elektrane s brzim oplodnim reaktorom. U radu na punoj snazi instrumentacija za mjerenje temperature u reaktoru pokazala je abnormalno povišenje temperature, a zatim je došlo do aktiviranja alarma koji je pokazivao ispuštanje radioaktivnosti iz goriva. Uslijedilo je automatsko gašenje reaktora. Kako su postojale indikacije da je došlo do taljenja goriva izvršeno je testiranje svih gorivnih elemenata. Utvrđena su oštećenja na 4 gorivna elementa. Do oštećenja je došlo zbog taljenja goriva izazvanog prestankom hlađenja. Naime, otkidanje vodilice od cirkaloja rezultiralo je blokiranjem rashladnog kanala oko gorivnih elemenata što je spriječilo protok tekućeg natrija i hlađenje gorivnih elemenata. Reaktor je popravljen i elektrana je nastavila radom 1970. godine. Nije bilo smrtno stradalih niti ozlijeđenih, a ispuštanje radioaktivnosti ograničeno je na primarni krug. Aktivnost fisijskih produkata, koji su zbog oštećenja goriva iscurili u tekući natrij iznosila je 10.000 kirija. Nije došlo do ispuštanja radioaktivnosti u okoliš, tako da nije bilo štetnog utjecaja na okoliš niti na okolno stanovništvo.


Nuklearna elektrana Fermi I s brzim oplodnim reaktorom

Analiza nesreće pokazala je da je zbog mehaničkog kvara došlo do otkidanja vodilice koja je zatim blokirala rashladni kanal i uzrokovala taljenje goriva. Vodilica od cirkaloja za vrijeme normalnog pogona nije imala nikakvu funkciju nego je u slučaju taljenja jezgre trebala osigurati takvu raspodjelu gorivnog materijala da ne može doći do ponovne kritičnosti. Do ponovne kritičnosti kod brzih oplodnih reaktora bi moglo doći zbog većeg obogaćenja goriva. Kod lakovodnih reaktora zbog korištenja nižeg obogaćenja goriva ne može doći do ponovne kritičnosti nakon taljenja goriva. Pri razmatranju mogućih posljedica ponovne kritičnosti rastaljene jezgre uočena je i mogućnost da takva kritična rastaljenja jezgra proizvede dovoljno topline da može kroz temelje zaštitne zgrade ući u zemlju. Jedan od inženjera je komentirao da bi ta rastaljena jezgra mogla kroz Zemlju proći „sve do Kine“. Tako je u vezi s ovom nesrećom nastala fraza „kineski sindrom“.

Pouke nesreće ukazale su na potrebu provođenja pomne analize svih komponenti koje se ugrađuju u reaktor.