Teme

Tražilica

Rastu sumnje u odustajanje Japana od nuklearne energije

JapanOdluka Japana o odustajanju od nuklearne energetike do 2030 izgleda manje izvjesnom nakon rezolucije o novoj, dugoročnoj energetskoj strategiji. Iz ministarstva za energetska planiranja je rečeno da æe nacionalna energetska strategija Japana biti implementirana na vrlo "feksibilan" način, uz konstantne verifikacije i revizije. U rezoluciji se ne spominje nikakav vremenski okvir za gašenje nuklearnog programa, što se protumačilo kao znak da japanska vlada ozbiljno preispituje stajališta prema nuklearnoj energetici. Prema usvojenoj strategiji postojeći reaktori bi trebali "u principu" biti ugašeni nakon 40 godina rada, međutim japanski reaktori koji su u gradnji neće proizvoditi električnu energiju do 2020-ih. Ako se uzme u obzir cijena gradnje tipičnog tlakovodnog reaktora, za očekivati je da će japanska vlada u skoroj budućnosti imati velike financijske probleme u energetskom sektoru ako ti reaktori ne budu nikad bili u pogonu. Trenutne ankete pokazuju naklonost oko polovice Japanaca za odustajanje od nuklearne energetike.