Teme

Tražilica

Nuklearna elektrana Krško jedna je od najsigurnijih u Europi

NE KrškoIzvješće Europske komisije, objavljen 4.10.2012. godine, o rezultatima sigurnosnim i analiza rizika provedenih u svim europskim nuklearnim elektranama pokazuju da NE Krško spada u red najsigurnijih elektrana u Europi. Elektrane su ocjenjivane po jedanaest kriterija. Preporuka je Europske komisije da NE Krško provede unaprijeđenja odgovarajućih sustava po dva kriterija, no kako su te modifikacije već u planu NE Krško, Europska komisija zaključuje da plan treba ostvariti u razumnom vremenskom roku.