Teme

Tražilica

Prijedlog nove francuske energetske strategije

Nuklearna elektrana FessenheimU lipnju je francuska vlada objavila prijedlog nove energetske strategije kojom se limitira ukupna instalirana snaga u nuklearnim postrojenjima na postojećih 63,2 GWe. Također se predviđa da će do 2025. godine udio nuklearne energije u ukupno proizvedenoj električnoj energiji biti ograničen na 50%. Prijedlogom se povećavaju i ovlasti nuklearnog administrativnog organa - Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Osim u području nuklearne energije, strategija postavlja i vrlo ambiciozne ciljeve u području smanjenja emisije CO2, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, kao i uporabe električnih vozila. Francuska ministrica energetike Ségolène Royal izjavila je: „Ne napuštamo nuklearnu energiju – to nije odluka koju donosimo. Upravo zahvaljujući nuklearnoj energiji ovu energetsku tranziciju možemo napraviti na miran način.“
Prva direktna posljedica nove strategije mogla bi se osjetiti 2016. godine kada je planirano puštanje u pogon treće jedinice u Nuklearnoj elektrani Flamanville, novog Glossary Link EPR reaktora. Prema odredbama nove strategije to bi zahtijevalo zatvaranje barem jednog starog reaktora, vjerojatno Nuklearne elektrane Fessenheim, najstarije nuklearne elektrane u Francuskoj.