Teme

Tražilica

Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Nedavno je s radom započeo novi informativni portal na hrvatskom jeziku radioaktivniotpad.org s radiokativnim otpadom i njegovim sigurnim zbrinjavanjem kao primarnom temom:

"Kao zemlja članica Europske Unije Republika Hrvatska ima obvezu, uspostaviti Nacionalni program za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenog nuklearnog goriva (ING). U Republici Hrvatskoj RAO je nastao tijekom 60-godišnje primjene izvora ionizirajućeg zračenja u medicini, industriji, znanosti, vojnoj i javnoj uporabi. Dodatno, Republika Hrvatska ima obvezu sanirati lokacije na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali za koje je potreban kontinuirani regulatorni nadzor i fizički preuzeti i zbrinuti polovicu RAO-a i ING-a koji se trenutačno skladište u NEK-u (u skladu sa Zakonom)."