Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Inducirana radioaktivnost

Radioaktivnost nekog materijala koja nastaje kao posljedica izlaganja stabilnog materijala specifičnom zračenju, najčešće uzrokovana uhvatom neutrona u atomskoj jezgri. više informacija dostupno na stranici 'Općenito o radioaktivnosti'

Inherentna sigurnost reaktora

Inherentno siguran reaktor je reaktor čija je sigurnost zasnovana na fizikalnim principima (gravitacija, prirodna konvekcija) a ne na aktivnom djelovanju inženjerskih sustava (vanjsko snabdijevanje rashladnim sredstvom, vanjsko snabdijevanje električnom energijom).

Ionizacija

Ionizacija predstavlja proces odstranjivanja jednog ili više elektrona iz atoma (molekule), ili dodavanje jednog ili više elektrona atomu (molekuli), tako da novonastala tvorevina postaje električki nabijena, odnosno postaje ion. Ionizacija nastaje kada su atomi (molekule) izloženi visokim temperaturama, električnom izboju ili zračenju visokih energija.

Ionizirajuće zračenje

Ionizirajućim zračenjem smatra se svako zračenje, bilo da se radi o česticama ili o elektromagnetskom zračenju, koje je sposobno u interakciji s materijalom, ionizirati atome materijala – tvari kroz koju prolazi, odnosno izbaciti jedan ili više elektrona iz elektronskog omotača neutralnog atoma, čime on postaje ion. Taj proces zahtjeva energiju, koja je najmanje jednaka energiji vezanja elektrona u atomu. Ona varira unutar širokog raspona, od nekoliko elektronvolta (eV) za najslabije vezane elektrone do preko stotinu keV-a, za najače vezane elektrone u najtežim atomima, poput urana. Primjeri su alfa, beta, gama i neutronsko zračenje. više informacija dostupno na stranici 'Vrste ionizirajućeg zračenja'

Istrošeno gorivo

Gorivni elementi u kojima je izgaranjem u jezgri nuklearnog reaktora smanjen do te mjere udio fisibilnih izotopa da više ne mogu osigurati samoodržavajuću fisijsku reakciju. Nakon vađenja iz reaktora, takvo gorivo se može reciklirati u svrhu izdvajanja urana i plutonija (MOX gorivo) ili pak trajno odlagati. više informacija dostupno na stranici 'Nuklearni gorivni ciklus'

ITER

ITER – međunarodni projekt izgradnje eksperimentalnog termonuklearnog reaktora (Cadarache, Francuska) koji bi trebao započeti s radom 2020. godine. ITER je veliki tokamak uređaj projektiran za postizanje nuklearne fuzije izotopa vodika, deuterija i tricija, na temperaturi većoj od 100 milijuna ºC. ITER bi trebao potvrditi izvedivost kontrolirane nuklearne fuzije i omogućiti razvoj tehnologije za izgradnju komercijalnih fuzijskih elektrana.

Izotop

Izotopi su atomi istog elementa koji imaju isti broj protona i elektrona, a različit broj neutrona, radi čega imaju ista kemijska ali različita fizička svojstva. Oni stoje na istom mjestu u periodnom sustavu elemenata, ali na različitim mjestima na karti nuklida. Izotopi nekog kemijskog elementa imaju isti atomski broj Z, a različit maseni broj A. više informacija dostupno na stranici 'Atomska struktura'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL