Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Maseni broj

Maseni broj je zbroj broja protona i neutrona u jezgri atoma. Naziva se i nukleonski broj. Oznaka A. Uobičajeno je da se maseni broj piše kao gornji indeks ispred oznake elementa X, dok se atomski broj Z označava donjim indeksom. Npr. za nuklid 23892U nukleonski broj je 238 (jezgra tog nuklida se sastoji od 92 protona i 146 neutrona)

Megavat (MW)

Jedinica za snagu milijun puta veća od osnovne jedinice Vat (W). (1 MW = 106 W).

Metalno gorivo

Nuklearno gorivo od čistog metala (U, Pu) ili metalne legure (U ili Pu sa aluminijem, cirkonijem, silicijem, molibdenom). Ima veću toplinsku vodljivost od oksidnih goriva ali i nižu temperaturu taljenja.

Mikro

Prefiks Međunarodnog sustava (SI) koji označava vrijednost od 10-6 osnovnih jedinica. Oznaka je μ .

Moderator

Materijal pogodan za usporavanje brzih neutrona elastičnim sudarima, brze neutrone nastale fisijom potrebno je usporiti jer se time povećava vjerojatnost da će oni izazvati nove fisije. Voda, teška voda i ugljik najčešće su korišteni materijali za moderaciju neutrona u nuklearnim reaktorima.

MOX nuklearno gorivo

Vrsta nuklearnog goriva koje se sastoji od uranovog oksida i plutonijevog oksida s tim da je plutonijev oksid glavni fisijski materijal. Akronim engleskog naziva Mixed OXide

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL