Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Kontejnment

Zaštitna zgrada nuklearne elektrane u kojoj su smješteni reaktor, primarne pumpe, parogeneratori, tlačnik i ostala oprema. Izgrađen je od tankog sloja čelika i debelog sloja prednapregnutog armiranog betona te je konzervativno projektiran da izdrži porast tlaka od nekoliko atmosfera u slučaju velikog gubitka hladioca (velika LOCA). To je jedna od standardnih zaštitnih barijera koja ulazi u sigurnosni koncept nuklearnih elektrana koji se naziva obrana po dubini.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL